Praktische informatie

Tarieven

Onze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

De standaard prijzenlijst hieronder is geldig in 2023 waarbij prijswijzigingen zijn voorbehouden. Wij hebben geen prijsafspraken of contracten met verzekeraars. Een behandeling kan uit meerdere behandelingen uit de onderstaande tarievenlijst bestaan. Voor meer informatie over de prijsvorming binnen de mondzorg verwijzen wij u naar de website van Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Consultatie en diagnostiek
C11 periodieke controle€ 25,27
C13 probleemgericht consult€ 25,27
C22 schriftelijke medische anamnese€ 25,27
C28 uitgebreid onderzoek t.b.v.
opstellen en vastleggen behandelpan
€ 119,69
Preventieve mondzorg
M01 preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten€ 14,91
M02 consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten€ 14,91
M03 gebitsreiniging per 5 minuten€ 14,91
M40 fluoridebehandeling€ 16,62
A10 geleidings- en/of infiltratie verdoving€ 16,62
A15 oppervlakte verdoving€ 8,64
Tandvleesbehandelingen
T12 onderzoek tandvlees met parodontiumstatus€ 192,83
T21 grondig reinigen wortel, complex€ 35,91
T22 grondig reinigen wortel€ 26,60
T32 evaluatie/herbeoordeling initiële behandeling€ 119,69
T33 uitgebreid bespreken vervolgtraject€ 73,14
T42 consult paro nazorg€ 101,07
T43 uitgebreid consult paro nazorg€ 134,32
T44 complex consult paro nazorg€ 178,87
C91 pocketregistratie€ 39,90
C92 parodontiumregistratie€ 79,79
T161 bacteriologisch onderzoek*€ 46,55

* Kosten exclusief labaratoriumkosten