Mondhygiënistenpraktijk IJsselstein

Klachtenregeling

Klachtenprocedure Mondhygiënistenpraktijk IJsselstein.

Wij staan voor kwaliteit en dat dragen we graag uit en we doen er alles aan om die kwaliteit te waarborgen. Maar waar mensen werken worden fouten gemaakt en dat geldt ook voor ons. Wij zijn ons dat ter degen bewust en willen u in dat geval dan ook helpen ons dat kenbaar te maken.

Fouten of misverstanden moeten op een zo kort mogelijke termijn worden opgelost.

Heeft u een klacht?

Meldt dit dan zo spoedig mogelijk bij ons. U kunt dit op verschillende manieren doen:

  • Informele (telefonische) klachtenprocedure.

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Wij verzoeken u daarom eerst deze weg te bewandelen.

Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met Inez van den Hoek.

  • Formele klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel indienen via het onderstaande klachtenformulier.

Verloop procedure

De gang van zaken is daarna als volgt: Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld en er wordt met u overlegd om tot een bevredigende oplossing te komen.

Als het ons niet lukt om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren dan wordt uw klacht in ieder geval binnen enkele dagen bevestigd met een tijdpad van afhandeling.

In de meeste gevallen nemen wij contact met u op om te overleggen over de verdere stappen. In veel gevallen vragen we tijdens dit gesprek ook om een nadere toelichting of meer informatie.

Het is altijd ons doel om uw klacht binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure.

Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten klachtenregeling

Mede in verband met beroepsregels zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht in een dossier worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

Tot slot

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans.

U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te voorkomen.

Met verzorgende groet,

Mondhygiënistenpraktijk IJsselstein

Inez van den Hoek

 

Formele klachtenprocedure Klachtencommissie Paramedici

U kunt ook een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn. Omdat wij lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten zijn wij ook automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt.

Wilt u meer informatie over klachtenprocedures? Neem dan contact op met het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn:

Klachtencommissie Paramedici
t.a.v. drs. P.J.W. Schilperoord
Postbus 18800
3501 CV Utrecht
06-12956429
www.klachtencommissieparamedici.nl
pieter.schilperoord@vvaa.nl