De praktijk

Medewerkers

Inez van den Hoek

Eigenaar | Mondhygiënist

Roxanne Lappain - Mulder

Mondhygiënist

Als het even kan altijd uw ‘eigen’ mondhygiënist

Uiteraard streven wij ernaar dat u zoveel mogelijk door dezelfde mondhygiënist wordt behandeld. Alleen door ziekte, afwezigheid of wisseling van werkdagen kan het gebeuren dat de behandeling door een collega wordt overgenomen. Vanzelfsprekend wordt u van een eventuele ‘collegawisseling’ tijdig op de hoogte gesteld.